Geen rugzakken en sporttassen op Isotopia !

Ook tijdens Isotopia zijn door dreigingsniveau 3 maatregelen van kracht: een verbod op rugzakken en sporttassen, een beperking van het aantal toegangswegen naar het festivalterrein (Grote Markt) en een gerichte toegangscontrole. Meer info vind je via deze link.